Grupid

Allikas: ArveWiki

Sisukord

Lisamine/muutmine

Lisamisel tuleb esmalt valida kolm olulisemat gruppi iseloomustavat parameetrit – „Linn“, „Kategooria„ ning „Õpe“, mille alla grupp kuulub. Parameetrid „Õppe tüüp“, „Õppe keel“ ning „E-õppe grupp“ ei ole muudetavad, kuna sõltuvad õppe tüübist.
Õppe tüüpi, linna ning kategooriat peale lisamist enam muuta ei ole võimalik.
Valides õppe, täidetakse grupi väljad vaikimisi seadetega, mis on õppele määratud.
Grupile genereeritakse automaatselt number, mis pole enne lõplikku lisamist nähtav, hiljem muutmisel on see nähtav väljal „Gen. Grupi nr“.
Väli “Algusaeg“ näitab esimese loengu toimumise aega.
Väljale „Õppepäevad“ võib kirjutada lühendeid nädalapäevadest, näiteks „ETK“ või „E,T,K“ jne.
Väljalt „Hind“ sisestatakse kogu kursuse maksumus, summa, mis jääb üle lahutades väljast „Hind“ välja „Teooria maksumus“ saab väärtuse väli „Praktika maksumus“.
Väli „Sõidukorra hind“ saadakse välja „Praktika maksumus“ jagamisel väärtusega väljast „Sõidukorra hind“.
Väli „Maksimaalne õpilaste arv“ näitab ära kui palju õpilasi võib grupis olla, kui grupp on täitunud kaob ta kodulehe gruppide hulgast.
Väli „Pangamaksega makstav grupp“ võimaldab grupi nähtavust kodulehel muuta.
Väli „Õpilase sisselogimine lõpeb“ kuupäev on vaikimisi sisselogimise viimaseks kuupäevaks e-autokooli kui õpilased registreeruvad antud gruppi.
Väli „Grupp kinnitatud“ näitab, kas grupp on juhtkonna poolt kinnitatud või mitte. Kui väärtus on „Jah“, on grupp ka kodulehel nähtav, vastasel korral mitte.

Valikulise lõppastme (MAMMUT) grupi eripärad

Grupi lisamisel hakkate täitma erinevaid andmeid. Kui olete jõudnud ära valida sõidu ja teooria koha ja nende ajad, siis tuleb vajutada nuppu "uuenda". Selle tulemusena genereeitakse pangamakse vastuse algusesse vastav info, kus märgitakse ära äsja valitud kohad ja ajad.

Lisainfo hiirega üle minnes

Gruppide lisainfo aknas kuvatakse nimekiri grupis õppivatest õpilastest ning nende kohaolekutest. Gruppide lisainfo aken on mõnevõrra erandlik, kuna ei sulgu ise, samas on nimed lisainfo aknas klikatavad ning viivad õpilase infovaatele.

Vaade „Kinnita grupid“

Vaade kinnita grupid on juhtkonna vaade gruppide kohta, mis on küll lisatud Programmi, kuid mis pole saanud juhtkonna heakskiitu.

Atribuudid

ARK-i

Genereeritakse grupi nimekiri txt failina

AMETn

Genereeritakse txt fail ametikoolituse grupi registreerimiseks ARK-i

  • Näide
70008546;KOOLI NIMI
RÜHMA_NR
KURSUSE_ALGUS(KUUPÄEV KUJUL 01.01.2009)
KURSUSE_LÕPP(01.01.2009)
ÕPPEKAVA (ÕPPEKAVA KOOD)
ISIKUKOOD;PERENIMI;EESNIMI
ISIKUKOOD;PERENIMI;EESNIMI
Vaata kuidas väljastada ametikoolituse grupi lõpetanute nimekirja Õpilased#Ametprot_ARK-i

Lisa plan

Grupp lisatakse planeerimisse

Lisa õpilane

võimalik lisada gruppi uus õpilane

Kohalolek

lisada antud grupile kohaloleku rida

Import

võimalik importida antud gruppi õpilasi

Andmete exportimiseks ühest grupist teise. Võta lahti grupp KUST tahad andmeid teise gruppi exportida ülevalt äärest link „Export“ näitab grupi õpilaste nimesid „Expordin“ „Kopeeri faili“ „Salvesta“.


Võta ette grupp KUHU on vaja andmeid importida link „Import“ „Lehitse“ otsi õige fail „Lae fail/andmed“ „Impordin“. Kontrolli üle, kas said õiged andmed õigesse gruppi.

Lisa linn

võimalik lisada grupile juurde linnasid. Millistes linnades antud gruppi registreerimisel kuvatakse

Muuda

saab grupi parameetreid muuta

Kustuta

grupp kustutatakse

Välja otsitud andmebaasist "http://arve.ee/index.php?title=Grupid"
Personaalsed tööriistad