Kasutusjuhend

Allikas: ArveWiki


Sisukord

Üld funktsionaalsused

Pangamaksesüsteem

Pangamaksesüsteem koosneb kahest eraldi maksekeskkonnast, üks mis asub kodulehel autosoit.ee ning teine, mis asub e-õppe keskkonnas e-autokool.eu.

Moodulite kirjeldus

Punkt „Moodulite kirjeldus“ toob välja põhimoodulid, alammoodulid, nende vaated, eripärad ning kasutusõpetuse.
Vaata Moodulite jaotus

Moodulite juhendid:

Vaata ka

Tehniline kirjledus

Välja otsitud andmebaasist "http://arve.ee/index.php?title=Kasutusjuhend"
Personaalsed tööriistad