Vaatamine / lisamine / muutmine / kustutamine / muu

Allikas: ArveWiki

Vaatamine/lisamine/muutmine

Programmis toimub ühe elemendi andmete vaatamine, lisamine ning kustutamine kõik läbi ühe vormi – lisamiseks tuleb vajutada „Lisa ...“ linki, kus punktiir tähistab elementi Programmis. Vaatamiseks ning muutmiseks tuleb vajutada „Muuda“ nuppu, mis üheltpoolt annab võimaluse koheselt näha kõiki elemendiga seotud andmeid ning teisalt neid muuta, nupu „Muuda“ vajutamine ei muuda andmeid, seda teeb alles nupu „Salvesta“ vajutamine. Lisamisel värvitakse kõik kohustuslikud väljad punakaks, sama juhtub ka salvestamisel kui mõni kohustuslik väli on jäänud täitmata, andmeid ei salvestata ning kuvatakse eelnev seis.

Kustutamine

Kustutamine toimub läbi nupu „Kustuta“ ning võimalik on kustutada vaid üks element korraga.

Personaalsed tööriistad